Vodní lyžování na Tišicko–Mlékojedské pískovně

Pískovna Mlékojedy

Hned na úvod je důležité podotknout, že veřejné jednání osadního výboru Mlékojed s Václavem Winterem a Kamilem Gruževským – kteří chtějí na pískovně provozovat vodní lyžování – proběhlo v komorní, a zároveň slušné i seriózní atmosféře, která byla opětována oběma jednacími stranami.

Mlékojedským občanům byl prezentován projekt vodního lyžování na tišické straně pískovny (písník Tišice), který je sice zamýšlen jako doplnění a symbiotický prvek s již stávajícím Free-D-barem (Beach Park), ovšem provozovatelé s majitelem kontroverzního „cirkusu“, panem Bezuškem, nemají nic společného. Tento fakt byl jasně patrný už při otevřeném a slušném jednání, a především ze skutečnosti, že se vůbec pokusili o vzájemnou shodu a především komunikaci s místními, kdežto Beach Park se na pláži zčistajasna zjevil a nyní se snaží expandovat na úkor obyvatel a přírody.

BeachPark Mlékojedy

Významným iniciačním prvkem jednání byla i pobídka starostky Neratovic, která se svým rozhodnutím údajně čeká až na vyjádření rybářů a osadního výboru Mlékojed. Zda-li se zachová v souladu s názory obou zmíněných spolků je velká neznámá, nutno však podotknout, že její snaha je významným pokrokem, a snad ne populistickým a politicky korektním způsobem, jak dát voličům signál, koho preferovat. Na druhou stranu, pobouření Mlékojeďáků z přístupu města k rozpínavosti Free-D-baru a z nezodpovědného stavění se politiků ke stížnostem občanů Mlékojed, tedy i Neratovic, je alarmující. Nemyslím si, že vše napraví podobná „první vlaštovka“!

Rybářský svaz Neratovice se k navrhovanému projektu postavil v zásadě negativně, neboť by vodní vlek zabral podstatnou část zatím relativně přírodního jezera. Rybáři by tak přišli o další kus svého revíru, který je vlivem komercionalizace všeho stále menší. Proti hraje i fakt, že v zamýšlené zátočině by v praxi došlo k odříznutí živočichů od jejich přirozených teritorií. Za zmínku stojí i hnízdění některých druhů ohroženého ptactva, jež se v místě zamýšlené stavby, tedy v posledním místě prozatímního klidu, vyskytuje. Jde například o Potápku Roháče (ohrožený/zranitelný druh v tzv. Červeném seznamu) a Ledňáčka říčního (což je středně ohrožený/zranitelný druh v Červeném seznamu).

nature.cz (1)  nature.cz (2)

Z hlediska environmentálního byla podnikateli předestřena zkušenost z jiných rybníků, deklarující, že vodní lyžování rybám nevadí. Navíc tato plně elektrifikovaná zábava údajně neznečišťuje, nýbrž okysličuje vodu, která trpí méně na množení sinic, což se projeví v souladu se zarybněním a s kvalitou ryb.

Osadní výbor, respektive obyvatelé Mlékojed se zejména pozastavovali nad tím, že dojde k dalšímu nárůstu rekreantů, kvůli kterým je v létě prakticky nemožné do Mlékojed dojet, neboť parkují po obou stranách příjezdové silnice. Auta zde sice projedou, i když stěží, ovšem traktory či kombajny zemědělců nikoliv. Policie, která by tuto situaci mohla razantně vyřešit v intencích zákona o parkování na pozemních komunikacích, tak činí nejspíš jen v období vysychání jejich kasy.

Dalším neřešitelným problémem je exponenciální nárůst odhazování odpadků do volné krajiny lhostejnými návštěvníky přírodního koupaliště, který by mohl při navýšení počtu návštěvníků eskalovat. Za paradox považuji smluvní bod, který dvakrát ročně nakazuje rybářům uklízet břehy jako daň za pronájem pískovny. Přitom tito „tiší blázni“ z 99 % za vzniklý nepořádek nemohou (viz článek zde na mojeNera.cz o nepořádku kolem pískovny).

Páni Gruževský a Winter však argumentovali tím, že chtějí provozovat sportovní zařízení, kde netolerují alkohol. Vlek navíc pojme jen 3-4 lidi za hodinu a každý sportovec se bude hlásit předem přes webový rezervační formulář, proto tedy provozovatelé nepočítají s tím, že by jejich projekt byl zdrojem většího počtu aut a souvisejícího nepořádku.

Závěr celého jednání byl v zásadě pozitivní, neboť se všechny tři subjekty (osadní výbor, rybáři, podnikatelé) dohodly, že pokud bude vlek stát poblíž Free-D-baru, kde je již stejně rybářům – díky aroganci provozovatele – znemožněn přístup, nebude nic bránit k jeho spuštění. V zásadě jde nyní o to, aby se vším souhlasil pan Bezušek a rada města Neratovice.

 

Technické detaily uvažovaného vodního vleku:

Jedná se o zcela mobilní vlek, jehož uspořádání je podobné jako u vleků, které známe ze zimního lyžování, s tím rozdílem, že se jedná o plně rozebratelnou stavbu, která lyžaře tahá na oba směry. Z toho důvodu je její umístění nezbytné mezi dvěma cípy pevniny.

vlek

Šířka lyžařské dráhy je i s bezpečnostním ohraničením kolem 35 m a samotná konstrukce je ukotvena betonovými kotvami (Obr. 1). Lyžař lyžuje téměř po celé délce s výjimkou 3 m od každého břehu. Pro původní návrh měla být využita betonová podesta u silnice mezi Tišicemi a Mlékojedy (Obr. 3).

Scan0001

Druhá strana měla být zakotvena někde poblíž nově vybudovaného přepadu. Provoz by měl probíhat od května do září přibližně mezi 9 až 21 hod. Pro detailnější informace si přečtěte zpracovaný návrh:

Scan0002

Všechny tři subjekty, které se účastnily jednání – osadní výbor, rybáři, a podnikatelé ve vodním lyžování – dohodly, že pokud bude vlek stát poblíž Free-D-baru, nebrání nic jeho spuštění. Nyní jde o to, aby se vším souhlasil provozovatel Beach Parku a rada města Neratovice.

 

Aleš Dvořák

Sdílejte:

Komentáře