Středočeská předvolební anketa: které strany chtějí pomoci Neratovicím? A jak?

volební lístky 2016 - středočeský kraj A

V pátek 7. října a v sobotu 8. října proběhnou krajské volby, v rámci kterých se rozhodne, kdo usedne v zastupitelstvu Středočeského kraje a další čtyři roky bude ovlivňovat směřování největšího kraje v zemi, čítajícího více než 1,3 milionu lidí.

 

Protože je Neratovicko, respektive celý mělnický okres, řadu let mimo zájem vedení středočeského kraje, rozhodli jsme se oslovit kandidující politické strany, koalice a hnutí jak hodlají pomoci Neratovicím (a okolí) v dalším rozvoji, pokud by ve volbách uspěly a podílely se na vedení kraje. V rámci středočeské předvolební ankety jsme sestavili sadu dotazů, jež jsme zaslali do celkem jedenácti volebních štábů „stran“, které mají podle předvolebních průzkumů šanci probojovat se do středočeského zastupitelstva. Primárně jsme se zaměřili na témata, která mohou krajští politici ovlivnit: doprava, životní prostředí, infrastruktura.

 

Z odpovědí vyplývá, že politici a kandidující osobnosti povětšinou nemají povědomí o problémech, které Neratovicko trápí – s výjimkou stran, které mají na kandidátkách neratovické kandidáty (Lenka Mrzílková za Starosty a nezávislé, Aleš Kocourek a Marcel Peter za TOP 09) a Martina Kupky (ODS), který z pozice líbeznického starosty řeší podobné problémy jako neratovičtí. „Líbeznice jsou od Neratovic opravdu jen kousek. Se zástupci města i okolních obcí řešíme společně například veřejnou dopravu a dopravní infrastrukturu. Chci, aby se podařilo opravit souvislé úseky krajských silnic. Posílíme autobusové spoje, pokud to jen trochu bude možné,“ uvedl Martin Kupka (ODS).

 

V podobném duchu reagovala na dotszy i Lenka Mrzílková, která je na 8. místě kandidátky Starostů a nezávislých (STAN): „Z pohledu krajské samosprávy potřebuje Neratovicko pomoci v několika oblastech – náprava stavu krajských komunikací ve městě a okolí, vybudování úseku Labské cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Mělníkem, péče o budovy ve vlastnictví kraje, udržení a rozvoj poskytované zdravotní a sociální péče, podpora sportovních organizací a dobrovolných hasičů, podpora pokračování odstraňování ekologických zátěží z minulosti (Spolana), podpora udržení pracovních příležitostí a budování protipovodňových opatření.“

 

Nejkonkrétnější odpovědi, jak by partaj v případě volebního úspěchu pomohla Neratovicku, zaslala TOP 09, za kterou kandidují neratovičtí Aleš Kocourek a Marcel Peter. „Pro nás je naprosto zásadní otázka železniční dopravy, protože autobusová doprava se bude i nadále potýkat se zácpami na území Prahy. Podporujeme návrhy na zkapacitnění trati 070 z Prahy do Neratovic, tedy její zdvojkolejnění v celé délce (nebo pro začátek alespoň v některých úsecích umožňující křižování trati). Ze tří variant, které SŽDC vyhodnocuje pro vedení dopravy v úseku Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Liberec jednoznačně požadujeme modernizaci stávajícího „neratovického koridoru“ 070. V následujícím volebním období je reálné ukončit diskuse a rozhodnout pro modernizaci 070 a zahájit projektování. V dalším volebním období je možná realizace. Optimálním cílovým stavem je elektrifikace trati, což také zvýší rychlost, zkrátí jízdní doby a umožní nasazení nejmodernějších vozidel.“

 

K tématu železniční dopravy dodejme, že ČSSD, která ve středočeském kraji vládne již osm let, se v zákulisí snaží prosadit variantu přesunutí rychlíkového provozu Praha-Turnov na trasu přes Lysou nad Labem, Milovice a uvažovanou novou trať do Mladé Boleslavi. Je více než zřejmé, že v takovém případě by „neratovická trať“ 070 byla odsunuta mezi neperspektivní, bez šance na další rozvoj a zlepšení.

 

Bohužel, z ČSSD (stejně jako ze spřátelené KSČM) nedorazila odpověď ani na jedinou otázku, není možné tedy zveřejnit postoj krajské vládnoucí garnitury komunistů a sociálních demokratů. Odpovědi na otázky nezaslal ani nikdo z oslovených zástupců hnutí ANO, přestože směřovaly do mailových schránek všech špiček krajského vedení. Žádná reakce nedorazila ani z koalice Spolu pro kraj (KDU-ČSL/SNK-ED/Strana zelených) a od Svobodných, kteří kandují se soukromníky. Neratovice zřejmě nejsou pro ČSSD, KSČM, ANO, Svobodné, či koalici Spolu pro kraj zajímavé.

 

Naopak, konkrétně a konstruktivně reagovala neratovická starostka Lenka Mrzílková (STAN). Na následujících položkách je jasně popsáno, o co by se chtěla zasadit, pokud by v krajských volbách uspěla: „Vybudování chybějícího úseku labské cyklostezky, oprava komunikace mezi Neratovicemi a Kojeticemi a průjezdů dalšími obcemi (Libiš, Byškovice, Korycany), zvýšení kvality cestování hromadnou dopravou, zvýšení bezpečnosti na krajských komunikacích – přechody pro chodce v ul. Kostelecká, vznik sportovní třídy a sportovního střediska mládeže zařazeného do systému krajem podporovaných zařízení.“

 

Martin Kupka z ODS připomíná problém týkající se neratovického gymnázia: „Středočeský kraj v posledních letech významně omezil finanční prostředky pro školy. To se negativně dotklo i Gymnázia Františka Palackého. Pokud ve volbách uspějeme, vrátíme středočeským školám hned v příštím rozpočtu 100 miliónů korun a seškrtáme zbytečnou byrokracii, kterou kraj na své školy navalil.“

 

Podle líbeznického starosty by se mohla v horizontu maximálně dvou let zlepšit i automobilová dostupnost Neratovic z dálnice D8. „Nový exit 1, tedy přímá sjezdová rampa už čeká na územní rozhodnutí. Začne se okamžitě s výkupy pozemků a přípravou prováděcí dokumentace. Nejpozději do konce roku 2018 bychom už měli sjíždět z dálnice na Neratovice přímo bez čekání na problematickém „téčku“,“ říká Martin Kupka (ODS).

 

Lenka Mrzílková kandidující za STAN popsala své preference v otázce autobusové dopravy: „Cílem je zvýšení kvality cestování do Prahy (technický stav autobusů, moderní terminály, profesionální příprava řidičů), udržení konečné stanice v Praze na Ládví a zvýšení podílu přímých rychlostních linek.“ V podobném duchu hovoří i Marcel Peter z TOP 09: „Návrat do Holešovic není reálný, tato zastávka v dlouhodobých dopravních plánech Prahy směřuje k útlumu. Pro nás je přijatelná pouze varianta Ládví. Letňany nejsou řešením už proto, že doprava v okolí terminálu je už nyní velmi hustá a vzhledem k obrovské bytové výstavbě v nejbližších letech, bude kolabovat.“

 

Tématem, který hodlají kandidující neratovičáci v případě volebního úspěchu prosadit v krajském zastupitelstvu, je polabská cyklostezka. Starostka Lenka Mrzílková (STAN) uvádí: „Toto považuji za svou prioritu pro město v rámci případného působení v krajském zastupitelstvu. Stávající vedení kraje se stále vymlouvá na nevyřešené vlastnické vztahy, ale k jejich řešení nic nepodniká. Konkrétně se chci postarat o to, aby kraj už konečně začal intenzivně řešit vypořádání majetkových záležitostí, neboť současné vedení kraje nebylo ochotné s vlastníky jednat o kompenzaci za pozemky, po kterých má stezka vést. My jsme za město již před lety souhlas některých vlastníků k územnímu řízení vyjednali,  ale díky pasivitě kraje byl jejich souhlas pro další řízení později zrušen. Termín tedy bude závislý na průběhu majetkověho vypořádání a na délce stavebního řízení, které může vzhledem k zákonným lhůtám nebo případným obstrukcím trvat velmi dlouho.“ A názor TOP 09 ke stejnému tématu: „Realizace cyklostezky je v tomto volebním období reálná, ba přímo se nabízí už proto, že v roce 2017-18 bude realizován úsek Mělník – Kly a proto je vhodné pokračovat úsekem Kly – Neratovice, železniční most. Toho chceme docílit. Tady je žádoucí spolupráce s o.p.s Labská cyklostezka. V dalších letech by bylo vhodné pokračovat směr Kostelec, k již hotovému úseku od Brandýsa.“

 

Odpovědi zástupců Pirátů a kandidátky SPD/SPO byly lokálně nekonkrétní, proto je do článku nezařazujeme.

volby 2016 - STAN - Neratovice

O vaše hlasy v krajských volbách usiluje 1012 kandidátů, z Neratovic je sedm osobností. Tou nejvýraznější je starostka města Lenka Mrzílková (STAN), za TOP 09 kandiduje zastupitel Aleš Kocourek společně s Marcelem Peterem. Na kandidátce DSSS nalezneme Milana Soukupa, koalici SPD/SPO zastupuje Jiří Sedláček. Olga Tampírová s Radkou Struskovou kandidují za uskupení „Ne ilegální migraci“.

 

Sdílejte:

Komentáře