Stoletý dub v ulici U strouhy padl, musel prý ustoupit nové komunikaci

Ulice U strouhy se dočká své nové komunikace. Zaplatíme však ztrátou části městského lesa.

 

Symbolem pevnosti a vytrvalosti je dub. Ve volné krajině v našem kulturním prostředí překračuje hranici žití až 500let. Hluboká rána ve kmeni anebo zející trhlina, kterou zanechal blesk? Něco takového dub nerozhází, jeho dřevo je totiž prosáknuté látkami, které potlačují houby a podstatně brzdí hnilobné procesy.. Třísloviny odpuzují i většinu hmyzu. I těžce poškozené exempláře s ulámanými silnými větvemi jsou schopné si vytvarovat náhradní korunu a přežít dalších několik staletí.

 

Jeden takový věkovitý strom roste na rohu ulic Fibichova a U strouhy. Vlastně již neroste. Není. Dnes musel ustoupit výstavbě nové komunikace. Pro naše pohodlí, rychlé cestování, snadnou údržbu a použití dalších technických vymožeností naší doby – to jsou příjemné věci – ale díky tomu zeleň v našem městě  dostává na frak. A při tom i v tomto případě existovalo několik možností, jak se vyhnout kácení a vybudovat pod tímto stromem kvalitní vozovku. Vedení města si však vybralo cestu nejjednodušší a nejlevnější bez ohledu na udržení lokálního ekosystému…

 

Náš dub byl dominantou této čtvrti. Stál na kraji lesa a tvořil přírodní barieru, chcete-li plášť části lesa. Tvořil oporu pro spoustu borovic, které rostou v jeho blízkosti. Spolu se svými sousedními borovicemi tvořil vyrovnané lokální klima. Teď zde vznikne „díra“, která vydá na milost a nemilost sousední stromy povětrnostním vlivům.

Po jeho pokácení zůstane jeho okolí bez opory. Stromy si totiž nerady cokoli zbytečně komplikují. Nač si vytvářet silný stabilní kmen, když se můžou pohodlně opírat o sousedy. Dokud stojí nic se neděje. Vznikne-li však po našem dubu „díra“ leckterý pohodlný strom, v našem případě borovice, náhle stojí na vratkých nohou, resp. kořenech. Než tyto lenoši nabudou opět své stability uplyne dlouhých 5-10 let. Přežijí to?

 

Náš dub byl součástí městského lesa. Společně se svými sousedy budoval ekosystém, který v létě zmírňuje vedro, v zimě mráz, ukládá spoustu vody a znatelně zvlhčuje vzduch. Aby k tomuto došlo, je třeba za každou cenu udržet společenství. Nám se to bohužel nepodařilo. Rozhodli jsme necitlivě pro přírodní zákony. Rozhodli jsme sobecky pro naše pohodlí. Bude nám chybět jeho stín. Každý strom je pro své společenství cenný a zasluhuje se být zachován co nejdéle.

Mohla bych zde vypsat spoustu zajímavostí o dubu. Třeba jak kvete, pro jaká zvířátka či rostliny je užitečným sousedem, kolik vyprodukuje žaludů, kolik jedinců má šanci dorůst z těchto žaludů a třeba i to, že po sobě vychová pouze jeden jediný exemplář, který se dožije vysokého věku atd.atd. Náš strom však předčasně padnul. Již nepomůže nikomu a ničemu.

 

Michaela Landová

Foto: Jiří Pecháček

Sdílejte:

Komentáře

,