Rekonstrukce chodníků ve Vojtěšské – laxnost stavbařů bije do očí

Vojtěšská - chodníky (4)

Od začátku června, tedy již bezmála čtyři a půl měsíce, probíhá rekonstrukce chodníků a budování cyklopruhu ve Vojtěšské ulici. Celou tuto dobu je významně omezena automobilová doprava, která je „na střídačku“ řízena semafory, stejně tak chodci musí přecházet výkopy po vratkých lávkách a obyvatelé domů ve Vojtěšské nemají možnost přístupu na své pozemky autem.

Vojtěšská - chodníky (2)

Ačkoliv rekonstrukce negativně ovlivňuje život spousty lidí, na stavbě se nic závratného neděje. A to přesto, že podle smlouvy, kterou zveřejnila neratovická radnice na svých webových stránkách, musí být práce ukončeny nejpozději do konce října, tedy za dva a půl týdne.

Vojtěšská - chodníky (3)

Laxnost dodavatelské firmy Building-LT z Litoměřic někdy až bije do očí. Například tento týden v úterý dopoledne nebyl na stavbě jediný pracovník! A to přesto, že nepršelo, ani nepanovaly jiné negativní podmínky, které by bránily v zemních pracích, či samotném budování chodníků a cyklopruhu.

Vojtěšská - chodníky - zápis do katastrální mapy

Takže došlo k paradoxní situaci, že zatímco na obou stranách Vojtěšské ulice marnili lidé čas čekáním na zelenou na semaforu, práce na staveništi se neposunula ani o centimetr. Navíc, na informační tabuli na stavbě nebylo uvedeno jméno odpovědné osoby dodavatelské firmy, ani telefonní kontakt, přesto že to stavební zákon nařizuje. Nebylo tak ani možné se stavbyvedoucího zeptat, proč se nepracuje.

Vojtěšská - chodníky (5)

Za čtyři a půl měsíce prací byl prozatím vybudován chodník ze zámkové dlažby na jižní straně Vojtěšské ulice. Je proto otázkou, zda dodavatel zvládne za následující dva a půl týdne dobudovat chodník a cyklopruh na druhé straně ulice, když je zřejmé, že s prací moc nepokročil. A pokud to firma nějak stihne, je otázkou v jaké kvalitě práci odvede, když bude pod enormním časovým tlakem.

Vojtěšská - chodníky (1)

Připomeňme, že rekonstrukce chodníků a zbudování cyklopruhu, není nijak levnou záležitostí. Podle smlouvy by měla radnice zaplatit litoměřické firmě Building-LT téměř 6,18 milionu korun včetně DPH.

Vojtěšská - chodníky (6)

Sdílejte:

Komentáře