Radnice se znovu pokouší prodat bývalou tržnici, chce za ni nejméně pět milionů

tržnice - prodej - vyhlášení

Neratovická radnice se rozhodla znovu nabídnout k prodeji objekt bývalé tržnice v ulici Bratří Čapků, a to včetně novinového stánku, podzemních i nadzemních garáží. Město za soubor objektů požaduje přinejmenším 4,907 milionu korun.

Kupující by měl být vybrán dle nejvýhodnější nabídky obálkovou metodou, nicméně Městský úřad ve zveřejnění záměru upozorňuje, že nejvýhodnější nabídkou se nerozumí jen nejvyšší cenová nabídka. Ve zveřejněném dokumentu se mimo jiné uvádí, že součástí nabídky, kterou zájemci mají dodat do 7. prosince, musí být studie budoucího využití bývalé tržnice i záměr na využití pozemků.

 

Radnice se pokoušela objekt prodat již na začátku letošního roku, konkrétně v únoru. Rada města na svém březnovém zasedání konstatovala, že obdržela dvě nabídky:

  • DAINVEST s. r. o. – nabídka 5.002.000 Kč
  • Jan Berka – nabídka 5.340.000 Kč

Tématem případného prodeje se zabývalo zasedání neratovického zastupitelstva 13. května, mimo jiné byli zákonodárci informováni o záměrech zájemců.

Společnost DAINVEST hodlala vystavět nový objekt občanské vybavenosti, v rozsahu jednoho až dvou podlaží, s 18 parkovacími mísy, nebytovými prostory v přízemí a kancelářemi/ordinacemi v patře.

Druhý záměr, pana Berky, počítal s opravou objektu, zachování funkce garáží a zřízení hlídaného parkoviště. Později pak zájemce uvedl, že v momentu, kdy předkládal svůj návrh neměl kompletní informace (!!!). Později byl zpracován statický posudek, kde se ukázalo, že žádné zásadní možnosti s tímto objektem nejsou možné. V návaznosti na to pan Berka rozpracoval projekt parkovacího domu pro 130 aut s odhadovanými náklady 28 milionů korun.

Z následné diskuze, do které se zapojili nejen zastupitelé, či zájemci, ale i občané, nevyplynulo nic konkrétního. Následně nechala starostka Mrzílková čtyřikrát hlasovat o usnesení v různých podobách, nicméně žádný z návrhů nebyl přijat. Zápis z červnového zasedání zastupitelstva pak pouze konstatuje, že „V bodě prodej tržnice ZM nerozhodlo o prodeji a bude to předmětem dalšího jednání.“

 

O dalším osudu nabídky na prodej bývalé tržnice není nic známo, z oficiálních dokumentů města nelze nic dalšího vyčíst. Nicméně, je pravděpodobné, že odbor správy majetku reflektoval na připomínky, které se objevily v průběhu zasedání zastupitelstva a upravil záměr prodeje do nové formy. Přesné porovnání obou záměrů však není možné, město totiž ze svých webových stránek odstranilo podrobnosti z původní „nabídky“, k přečtení je možný jen základní návrh.

Jisté však je, že současná nabídka je oproti únorovému návrhu o určitou část pozemku okleštěnější. Přesný rozdíl mezi tehdejší a současnou nabídkou na prodej bývalé tržnice vidíte na následujících dvou obrázcích.

tržnice - prodej - mapa 2-2015 tržnice - prodej - mapa 11-2015

Nová nabídka byla městem oficiálně zveřejněna dnes, tedy 20. listopadu, termín pro doručení nabídek je stanoven na 7. prosince. Obálky s návrhy zájemců budou otevřeny na zasedání rady města 9. prosince.

 

Sdílejte:

Komentáře