Radnice chce omezit rychlost na klíčové silnici v centru, je moc hlučná

Na jedné z nejfrekventovanějších silnic v Neratovicích, ulici 28. října, se brzy bude jezdit jen 30kilometrovou rychlostí. V našem městě tak přibude další dopravní tepna s rychlostním omezením.

Důvody, proč se radnice k tomuto kroku odhodlala, jsou (podle oficiálního argumentace): hlučnost, prašnost a namrzání vozovky vybudované ze zámkové dlažby. Připomeňme, že tento typ povrchu – evidentně nevhodného – si radnice vybrala sama před několika lety, když ul. 28. října procházela rekonstrukcí.

Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h

 

Úsek, který chce radnice „zklidnit“ je (obousměrně) vymezen křižovatkou s ulicí Vojtěšskou a křížením s ulicí J. K. Tyla, tedy zhruba v místě, kde stojí obchod DM drogerie. Což takřka přesně odpovídá části ul. 28. října, která je tvořena zámkovou dlažbou. „Hlučnost je oproti asfaltové komunikaci 2x – 4x vyšší,“ píše se v odůvodnění Městského úřadu.

Další argument, podporující návrh umístit značku omezující rychlost, je: „Prašnost – v zimním období je třeba na tento typ vozovky dávat inertní posyp, který následně zvyšuje prašnost.“ A následuje další argumentační perla proti zámkové dlažbě: „Namrzání vozovky. Díky jinému posypu na namrzlé vozovky tohoto typu nedojde k odstranění námrazy v takové kvalitě a takovém čase, jako u běžné asfaltové vozovky.“

Rozhodnutí vydal Odbor správních činností a dopravy na základě žádosti Odboru správy majetku. Zda úředníci jednoho, či druhé odboru jednali z vlastní vůle, nebo na základě žádosti obyvatel, není zřejmé; žádná taková informace v odůvodnění není uvedena.

Jisté naopak je, že dopravní značení, a tedy i omezení rychlosti, bude instalováno trvale. Z dokumentu také vyplývá, že proti tomuto omezujícímu rozhodnutí už nikdo nic nezmůže (článek 7, bod 2: Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek).

 

Sdílejte:

Komentáře

,