Přístav Lobkovice – osobní názor obyvatele Lobkovic

přístav Lobkovice - návrh

 

Po několika diskusích s místními obyvateli si dovoluji veřejně prezentovat svůj osobní názor k problematice navrhovaného přístavu v Neratovicích – Lobkovicích.

Jsem zastáncem vybudování krátkodobého kotviště rekreačních plavidel nad lobkovickým jezem. Jsem držitelem mezinárodního „kapitánského“ průkazu (vůdce rekreačního plavidla) a lodí jsem plul 2x ve Francii a jednou v Holandsku a také jsem si splnil klukovský sen a v roce 2006 jsem doplul po Labi z Lobkovic až do Hamburku. Možnosti různého kotvení rekreační lodi a servis v kotvištích jsem si osobně prožil. Jsem přesvědčen, že kotviště pod jezem případně až u areálu Spolany je nevhodným řešením.

Nicméně projektové řešení přístaviště Neratovice – Lobkovice předložené k územnímu řízení pokládám z mého pohledu za zbytečně megalomanské a pro Lobkovice a „lobkovickou louku“ zcela nešťastné.

  • Dlouhodobě sleduji pohyb rekreačních lodí nad lobkovickým jezem a mohu říci, že jsem zde zažil kotvit max. 5 lodí najednou na jednu noc. Navrhl bych kotviště max. pro 8 lodí. Zde je třeba brát navíc v úvahu, že cca 250 m po proudu (v zatáčce u mlýna) mají příští rok být vybudována dvě kotevní mola pro rekreační lodě!
  • Určitě bych zrušil druhý výstup z přístavního mola a navazující mlatové pěšiny. Ponechal bych pouze jednu přístupovou a ještě bych její šířku zmenšil na 120 cm. Zrušením pěšin by zůstala zachována podstatná část louky.
  • Pokud má piknikový altán sloužit posádkám malých plavidel, posunul bych ho někam k výstupu z přístavního mola. Pocitově je „piknik“ příjemnější u řeky než u místní komunikace.
  • Zcela jistě bych na „vesnické louce“ nezakládal stožáry s kamerovým systémem. Nikde ve světě jsem také neviděl osvětlený přístupový portál s názvem kotviště – přístavu.
  • Nevím, zda tato lokalita potřebuje vybudování kabiny s toaletami – jak budou provozovány? Většina rekreačních plavidel má toalety na palubě. Má být toto vybavení přístavu pro jedenkráte za rok konaný studentský „majáles“?
  • Pokud by to šlo (i s případnou výjimkou) usiloval bych o přiblížení kotviště rekreačních lodí k molu pro kotvení lodí výletních ( přístaviště OLD). Byla by zabrána kratší část břehu.
  • Bylo-li by to jenom trochu možné, svislý přístavní břeh u mola (zárubní zeď) bych vyskládal z velkých pískovcových bloků včetně římsy namísto beraněných hrubých ocelových štětovnic.

Výše uvedené připomínky jsem si dovolil částečně vyznačit do koordinační situace projektu od Transconsult s.r.o. z 01/2015 (viz příloha), která byla předložena místním stavebním úřadem k územnímu řízení.

Do této situace jsem si dále dovolil pro informaci vyznačit pozici objektu sezonního přívozu Lobkovice – Mlékojedy, jehož případné obnovení již delší čas podporuji.

Bohdan Kasper – Lobkovice

Přístav_Lobko_0915

 

Sdílejte:

Komentáře

,