Poplatek za svoz odpadu v Neratovicích – drahý a neefektivní systém

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 21. století

V březnovém vydání periodika Listy města Neratovice je značný prostor věnován problematice komunálního odpadu. Jeden z článků si propůjčuje název známého fejetonu Jana Nerudy „Kam s ním“?

Myslím, že v dnešní době si – naštěstí – už nemusíme lámat hlavu s otázkou kam vyhodit starý slamník. K dnešní úvaze o situaci s komunálními odpady mi více než citát Jana Nerudy sedí spisovatel Svatopluk Čech a jeho dílo Výlety pana Broučka.

Město Neratovice mělo do roku 2012 stanoven poplatek za komunální odpad na 498 korun na obyvatele a rok. Od roku 2013 pak poplatek stoupl na 720 Kč na obyvatele za rok. Tímto krokem se Neratovice zařadily mezi nejdražší města v republice.

V jednotlivých městech je zcela rozdílná politika v otázce výše poplatku. V některých městech je od poplatku dokonce upuštěno. V následující úvaze ani tak nejde o diskuzi nad tím, proč v některých městech je poplatek nižší, nebo jakou má hodnotu. Služba, kterou dostáváme za své peníze, to je to, oč tu běží.

Město plné dlužníků

Je zřejmé, že jedním z největších problémů města jsou pohledávky za svoz komunálního odpadu a znepokojivý je i vývoj kumulovaného dluhu (v milionech korun):

k 31.12.2012 ………. 5,68 mil.

k 31.12.2013 ………. 6,80 mil.

k 31.12.2014 ………. 7,51 mil.

k 31.12.2015 ………. 8,70 mil.

k 31.12.2016 ………. 9,20 mil.

Z více než 200 největších měst v ČR mají nejdražší poplatek 790 Kč za osobu a rok v severočeském Frýdlantu. Následuje Tachov se 750 Kč a Neratovice se 720 Kč.

Podle dokumentu s názvem Analýza odpadového hospodářství města Neratovice, který si město nechalo vypracovat externí společností v roce 2015, byl v té době podíl neplatičů cca 15 % z osob povinných k platbě. Ve SWOT analýze stejného dokumentu jsou pak mezi slabými stránkami města zmíněny vymahatelnost dlužného poplatku a vznikající dluh. Jako hrozba je zde uvedený 15procentní podíl neplatičů.

Od té doby uplynuly dva roky, a v zápisu ze zastupitelstva se můžeme dočíst, že město chystá cca 4000 upomínek za neuhrazené poplatky za komunální odpad. U města, které má něco málo přes 16 000 obyvatel se jedná o téměř 25 procent!

Osobně si nemyslím, že sociální a ekonomická skladba obyvatel v Neratovicích je adekvátní stavu, kdy každý čtvrtý člověk, kterého potkáte na ulici, je neplatič. A co za tím stojí? Několik špatných rozhodnutí městského úřadu.

Neefektivitu výběru poplatků se město rozhodlo v roce 2016 řešit úsporným opatřením a přestalo tisknout a rozesílat občanům předpis na úhradu poplatku. Obec si tak vyrobila další neplatiče, kteří by za „normálních“ okolností své závazky uhradili.

Představa, že v 21. století budou mít občané uschovanou papírovou alonž v šuplíku a v květnový čas každého roku si vzpomenou, že si z ní mají jít opsat variabilní symbol k provedení platby, neodpovídá nárokům na dnešní dobu.

Takto si bohužel vedení města realitu skutečně představuje. Na zasedání zastupitelstva města 1/2018 se k tomu pan tajemník vyjádřil slovy: „… je normální, aby si občané města své závazky hlídali.“

Připadá mi normální své závazky hradit, ale nepřipadá mi už tak normální si své závazky hlídat. V zásadě v zásadě nic nemám ani proti zrušení tisku složenek. (poznámka na okraj: Město Brno zpracovalo zajímavou analýzu platebních kanálů, které občané používají pro úhradu poplatků za komunální odpad. Pouze 1,4 % plateb bylo učiněno prostřednictví poštovních poukázek, zbytek plateb občané provedli přes městský eshop, bankovními převody a osobní úhradou v pokladně města.)

Pro zrušení tak zásadní a dlouhé léta zavedené praxi, jakou je rozesílání složenek, by ovšem měl být neratovický městský úřad nachystán a měl mít předem připravený alternativní způsob komunikace, který by odpovídal 21. století.

Tím by mohl být sofistikovanější informační systém města, upozorňující občany formou SMS zpráv, nebo v podobě e-mailů, které by v sobě mohly mít QR kód pro pohodlnou platbu. S podobnou praxí se setkáváme třeba v případě mobilních operátorů, kteří také upustili od papírové komunikace.

Finanční odbor města Neratovice k tomuto tématu vydal 9.2.2016 zprávu, ve které informuje občany o možnosti v budoucnu takovým způsobem občany informovat. V roce 2016 měl za tímto účelem probíhat sběr dat.

Odhlédnu-li od toho, že tento krok měl předcházet zrušení rozesílání složenek, tak uplynuly 2 roky a sběr ani ještě nezačal (alespoň já o žádném nevím).

Račte do fronty

Sláva, našli jsme v šuplíku alonž. Po dvou letech je naštěstí z papíru ještě čitelný variabilní symbol, tak se pojďme podívat co s tím dál. S výše uvedenou změnou z roku 2016, kdy město přestalo rozesílat složenky, se vážou ještě další souvislosti.

Od předloňska je nutné poplatek hradit jednorázově a jednotlivě za každou osobu. V případě čtyřčlenné rodiny tak domů přišly 4 složenky s alonží k založení do šuplíku. Sama o sobě by taková věc nevadila. Problém je však ve způsobu, jakým můžete tyto poplatky uhradit. Město totiž neumí přijmout jednu souhrnnou platbu za všechny členy jedné domácnosti. Přestože budou v bankovním převodu uvedeny všechny variabilní symboly souhrnné platby za domácnost, informační systém města takovou platbu neumí správně přiřadit. Na individuálních účtech se pak hromadí přeplatky a na jiných zase nedoplatky jednotlivých členů domácnosti.

Znovu připomínám, že se pohybujeme v 21. století.

Finanční odbor na webu města tuto situaci komentuje se závěrem, že je nutné hradit poplatky jednotlivými platbami. Kdo má tedy ve své bance poplatek za provedený příkaz či položku, tomu město poplatek za popelnice zdražilo.

V situaci, kdy je občan zbaven těchto standardních možností a navíc si má své závazky hlídat, se jako ideální může zdát navedení svých povinností spojených s platbou na SIPO. Podle statistik České pošty je k tomuto způsobu plateb evidováno téměř šest milionů lidí. Obecně se jedná o jednu s nejpopulárnějších platebních metod mezi obyvatelstvem. V mnohých městech tímto způsobem lze hradit i poplatky za komunální odpad. Město Neratovice takovou možnost nenabízí a dokonce o ní ani neuvažuje.

Jak z webu města, tak ze zápisů městského zastupitelstva, je zřejmé, že preferovaným kanálem je pro vedení města platba přes pokladnu. Tedy platba přes okénko otevřené DVA DNY V TÝDNU…!

Vítejte v Neratovicích v 21. století.

Ladislav Židoň

Sdílejte:

Komentáře