Neratovický SpolDům: místo snahy o získání dotace na rekonstrukci se řeší jeho rozdělení

 

SpolDům_starý_sál

V článku paní starostky Mgr. Lenky Mrzílkové, který vyšel v Neratovických listech (říjen 2015, str. 4) jsem se dočetl, že Římskokatolická církev před nedávnem (dle oficiální verze města) oslovila zastupitelstvo města s žádostí o možnost získat málo využívané prostory Společenského domu.

Dále jsem se dočetl, že žadatel upřednostňuje variantu odkoupení, naopak zastupitelstvo a paní starostka upřednostňují dlouhodobý pronájem (dle vyjádření starostky na posledním jednání zastupitelstva 9. září 2015). Mimochodem, doporučuji všem občanům Neratovic minimálně jednou za čas zajít na zasedání zastupitelstva. Rozhodně se pobavíte, aniž byste museli platit vstupné do divadla či kabaretu.

Kromě toho jsem se z článku – respektive i na posledním jednání zastupitelstva – dozvěděl, že žadatel již vynaložil určité finanční náklady na přípravu projektu a v případě dalších jednání bude vynakládat další prostředky.

Zajímavá informace byla také prezentována vedením Společenského domu, které informovalo o tom, že jsou prostory pro potřebu města zbytečně velké a nepotřebné.

Nakonec jsem se ještě dočetl, že v minulosti vznikl při rozšíření hřbitova městu vůči církvi finanční závazek, který doposud nebyl vyrovnán.

 

Když to shrnu selským rozumem:

Nechápu, proč chce město se zástupci církve dále jednat v otázce získání prostor Společenského domu, když město téměř výhradně vyžaduje pronájem a církev chce prodej – tedy převod majetku do jejího vlastnictví. Jsou to dvě naprosto ODLIŠNÁ stanoviska a myslím si že nemá cenu pálit čas, kyslík a finanční náklady na další jednání.

Nechápu, proč se město nesnaží získat investice na rekonstrukci Spol. domu a jeho rozvoj samostatně. Věřím, že mají dané prostory pro město velký potenciál. Jedná se o prostory v centru města a co jiného, než vlastní majetek v úplném středu našeho města, by mělo město spravovat?

Místo toho, aby se zodpovědní politici (i úředníci) snažili získat prostředky na rekonstrukci Společenského domu se jeho budoucnost řeší rozdělením a ztrátou z města pryč. Dobrý hospodář nebude činit kroky k tomu, aby majetek prodal, nebo si ho nechal dlouhodobě udržovat někým jiným. Je to sice pohodlnější, ale určitě ne správné.

Zároveň bych rád připomněl, že neexistuje žádná spojitost mezi možností získání prostor Spol. domu farností s finančním závazkem města vůči církvi, který vznikl při rozšíření městského hřbitova. Tento závazek i v případě prodeje potrvá. Tedy, pokud neexistuje nějaká dohoda, kterou koalice se starostkou Mrzílkovou zatím neprezentovala.

 

Myslím si, že dobrým řešením by bylo otevřít znovu otázku náhrady pozemku.

Bylo by to výhodné jak pro církev, tak pro město. Jako jeden z vhodných pozemků pro směnu se v minulosti například zmiňovala část parkoviště – bývalá “Benzina“ . Pokud by zde vybudovala církev architektonicky zajímavou budovu, tak by město konečně mohlo získat atraktivní dominantu na “náměstí“.

bývalá školka u záchranky (1280x711)

Popřípadě by se dal využít pro potřeby farnosti pozemek bývalé školky “Urxova“ (viz foto), který je již několik let nevyužívaný a zároveň by nový kostel splňoval touhy Neratovických po nové, architektonicky zajímavé dominantě města. Splňuje i požadavek věřících na dostatečně kapacitní prostory pro parkování automobilů. A také je nutné připomenout, že poblíž restaurace Mexikáno, tedy pár desítek metrů od této parcely, plánuje SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) vybudovat novou zastávku vlaku, díky čemuž by byl kostel dostupný hromadnou dopravou věřícím i z jiných obcí.

 

Michal Hampejs

 

Sdílejte:

Komentáře

,