Neratovická farnost si kostel zaslouží, pro jeho vybudování však existuje řada vhodnějších lokalit

bývalá školka u záchranky (1280x711)

Probíhající kauza o případném „rozpůlení“ Společenského domu, prodeji střední části budovy církvi a následném vybudování Liturgického a komunitního centra (LKM) znovu otevřela letitou otázku  „kostela v Neratovicích“.

Přesto, že většina obyvatel našeho města jsou ateisté (stejně jako ve většině zbytku republiky), je nepochybné, že Římskokatolická farnost Neratovice (ŘFN) si vlastní svatý stánek zaslouží. Nejde jen o samotný kostel (farář ŘKF Peter Kováč ve svém návrhu hovoří o plánu na zbudování zhruba 150místného prostoru), ale také o zázemí pro věřící i členy církve, včetně třech až čtyřech kluboven.

Pro tyto potřeby však existuje přímo v Neratovicích řada vhodnějších prostor, nemluvě o velké parcele u Vojtěcha, kde samotná Římskokatolická farnost Neratovice vlastní cca deset tisíc metrů čtverečních nezastavěné plochy (viz diskuze u předešlého článku, panu Pavelkovi děkujeme za upozornění).

Město v minulosti již několikrát vedlo s ŘFN diskuzi o poskytnutí vhodného místa pro vybudování kostela, což by zároveň vyrovnalo dluh církvi za již dříve poskytnutý prostor pro rozšíření hřbitova v Lobkovicích. Například vloni na jaře rada města projednávala tyto čtyři možné varianty umístění kostela:

1) „Školka” cca 8 000 m2 (části nebo celé pozemky) pozemky p. č. 625, 627/3, 627/16, 627/17, st. p. č. 1809, vše k. ú. Neratovice — bývalá školka mezi nápisem Miluji tě a restaurací Mexikáno, vedle stanice záchranky – poloha v mapě ZDE

2) „U Klubu důchodců” cca 5 200 m2 (části nebo celé pozemky) pozemky par. č. 62/6, 63/1, 63/3, st. p. č. 1798, vše k. ú. Neratovice — prostor mezi seniorským klubem a učilištěm – zhruba ZDE

3) „Parkoviště” cca 4 000 m2 (části nebo celé pozemky) pozemky par. č. 489/1, 489/2, vše k. ú. Neratovice — parkoviště, kde se ve čtvrtek odehrávají trhy – ZDE

4) „Lesík” cca 8 000 m2 (část nebo celý pozemek) pozemek par. č. 188/1 k. ú. Neratovice — prostor vedle ulice Mládežnická, poblíž závor směrem do Libiše – část pozemku ZDE

Po diskuzích byl vloni v září zastupitelstvu (tedy těsně před volbami) předložen návrh na směnu pozemků ve variantě č.4, tedy Lesík, který nebyl schválen. Souhlasíme s tím, že kácet další stromy pro potřeby nové zástavby není nutné. Je však zarážející, že rada města nepředložila zastupitelstvu k posouzení další možnosti narovnání vztahu s církví.

Především varianta č.1, tedy bývalá školka poblíž pizzérie Mexikáno a nápisu Miluji tě, by stála za vážnou úvahu. Případný nově vybudovaný kostel by se dozajista stal dominantou této části města, zajímavým architektonickým prvkem a navíc by byl – po předpokládaném vybudování vlakové zastávky poblíž restaurace Mexikáno – snadno dostupný věřícím i z jiných obcí.

Místo toho, aby současné vedení města (vloni v říjnu proběhly volby, které zásadním způsobem změnily složení zastupitelů) rozvíjelo některou z již dříve probíraných variant, tak se starostka Mrzílková a vládnoucí koalice rozhodla církvi nabídnout část Společenského domu.

Jen připomeňme, že případným prodejem „SpolDomu“ by se narušila integrita celého objektu a především by se tím – s téměř 100procentní jistotou – uzavřela cesta k získání případných dotací na obnovu „kulturáku“. O případném rozpůlení a prodeji bude jednat neratovické zastupitelstvo ve středu 9. září od 16 hodin.

Sdílejte:

Komentáře

, ,