Neratovice udělaly další krok k výstavbě městské kompostárny

kompostárna Jihlava Hečov

Neratovická radnice vážně zvažuje, že vybuduje kompostárnu, v které by se zpracovával biologicky rozložitelný odpad, jako je posekaná tráva, listí, seno, větve stromů a také bioodpad z domácností. Městský úřad si již kvůli ekonomické smysluplnosti projektu zadal zpracování analýzy. Dle oficiálních stránek města podepsala starostka Lenka Mrzílková smlouvu o dílo s společností Bioprofit, která do konce září zpracuje „Projektovou studii investičního záměru výstavby kompostárny města Neratovice“.

Společnost Bioprofit z jihočeského Lišova získala zakázku za necelých 61 tisíc korun (s DPH) ve výběrovém řízení, když nabídla o bezmála čtyřicet tisíc korun lepší cenu než druhý zájemce, pražská firma ISES. V této souvislosti je nutné připomenout, že na začátku letošního roku byla veřejná soutěž na stejné téma zrušena, když se do tendru nepřihlásil žádný zájemce.

Samotné vybudování městské kompostárny by podle rok a půl starého vyjádření starostky Mrzílkové mělo vyjít na čtyři až sedm milionů korun. Nejvyšší představitelka města tehdy prohlásila, že jedním z hlavních problémů je výběr vhodné lokality, přičemž zmínila, že se nabízí areál Spolany, nebo pravý břeh Labe, ačkoliv se jedná o záplavová území. Podle serveru Neratky.cz však zřejmě „vyhrají“ dvě městské parcely v Byškovicích o celkové rozloze 1,3 hektaru – jedna by měla sloužit jako samotná kompostárna, druhá jako příjezdová cesta.

Kompostárny na území České republiky fungují jak soukromé (například v Odoleně Vodě), nebo zaštítěné městem/obcí. Například v Jihlavě ji provozuje zdejší radnicí 100procentně ovládaná společnost Služby města Jihlavy, přičemž kompostárna funguje podobně jako třeba sběrný dvůr – pro občany města je odkládání odpadu zdarma.

Kompostárna v Jihlavě – Henčově, která byla vybudována za necelých pět milionů korun s kapacitou pěti tisíc tun odpadu ročně, zpracovává biologicky rozložitelný odpad, kterým je především posečená tráva, listí, smetí, větve. Průběžným mícháním, mechanickým překopáváním a sledováním procesu rozkladu vzniká kompost. Výsledný produkt – tedy kompost pro výsadbu zeleně, či údržbu a hnojení zelených ploch – pak městská firma prodává zájemcům za cenu 500 Kč (bez DPH) za jednu tunu.

kompostárna Jihlava Hečov II

Ilustrační foto: Služby města Jihlavy

Sdílejte:

Komentáře

,