Na Kojetické se chystá rekonstrukce chodníků

Kojetická - rekonstrukce chodníků - mapa se zákresem

Neratovická radnice se rozhodla nechat vybudovat nové chodníky v Kojetické ulici. Za rekonstrukci dvou – zhruba 750 metrů dlouhých – komunikací pro pěší je město připraveno zaplatit téměř 10 milionů korun bez DPH, tedy asi 12 milionů korun s daní. Vyplývá to z oznámení na internetovém portálu e-zakázky.cz.

Podle informací uvedených v zadávací dokumentaci by měla rekonstrukce – ve formě zámkové dlažby – trvat maximálně čtyři měsíce v rozmezí od začátku května do konce srpna.

Kojetická - rekonstrukce chodníků - zákres do katastru 3 části

Uzávěrka zájemců do výběrového řízení je ve čtvrtek 6. dubna do 10:00, o půl hodiny později budou otevřeny obálky s nabídkami. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, tedy nejnižší cena.

Doufejme, že se rekonstrukce komunikací pro pěší na Kojetické vydaří lépe, než budování nového chodníku a cyklopruhu ve Vojtěšské, kterou dodavatelská firma Building-LT z Litoměřic kvůli technickým problémům a obří laxností protáhla na víc než šest a půl měsíců.

Kojetická - rekonstrukce chodníků - projekt na 2 části.

Ze zadávací dokumentace vybíráme:

 • Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace pro pěší v ulici Kojetická v Neratovicích.
 • Začátek stavebních úprav je u stávajícího železničního přejezdu u křižovatky ulice Kojetická s ulicí Mládežnická. Konec opravy je na konci ulice Kojetická v blízkosti konce města Neratovice.
 • Délka opravovaných komunikací pro pěší je cca 750 m.
 • V ulici Kojetická jsou komunikace pro pěší po obou stranách komunikace. Pouze v posledních 90 metrech je chodník pouze po pravé straně ve směru ven z města Neratovice.
 • Šířky komunikací pro pěší vychází ze stávajícího stavu a z násobku počtu pruhů pro pěší. Šířka jednosměrného pruhu pro chodce je 0,75 m. Pro obousměrný chodník se počítá 2×0,75m. Každý další pruh je také v šířce 0,75 m.
 • K šířce chodníků jsou dále připočítávány bezpečnostní odstupy od komunikací, parkovacích stání a od pevných překážek. Komunikace pro pěší v této části města Neratovice jsou velmi vytížené, protože se zde nachází důležité cíle jako městský úřad, poliklinika, nákupní střediska a další. Šířky komunikací pro pěší jsou tedy navrženy na tuto skutečnost.
 • Komunikace pro pěší budou vybudovány ze zámkové dlažby tvar cihla řádkový vzor. Barva dlažby bude použita okrová, aby navazovala na již hotové zrekonstruované ulice, které se na ulici Kojetická napojují.
 • Komunikace pro pěší budou lemovány silniční betonovou obrubou 0,15/0,25/1,0 m uložené do patky z prostého betonu. V místě vjezdů budou použity nájezdové obrubníky 0,15/0,15/1,0 m. Od zeleně budou chodníky odděleny zahradní betonovou obrubou 0,05/0,20/1,0 m uloženou opět do betonového lože z nekonstrukčního betonu.
 • Součástí opravy komunikací pro pěší bude také úprava stávajících přechodů. Celkem je na trase 5 stávajících přechodů, které budou upraveny tak, aby splňovaly požadavek na maximální délku 7,0 m při rekonstrukcích.
 • Nově je navržen šestý přechod v prostoru křižovatky ulice Kojetická a ulice Na Výsluní.
 • Všechny přechody jsou řešeny bez ochranného ostrůvku a jsou opatřeny reliéfními prvky pro nevidomé a slabozraké osoby z reliéfní zámkové dlažby barvy antracit. Přechody budou označeny svislým dopravním značením.
 • Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost. Jediným kritériem ekonomické výhodnosti je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s ustanovením § 16 zákona ve výši 9.873.315,80 Kč bez DPH.
 • Zadavatel stanovuje pro jednotné zpracování nabídky budoucímu účastníkovi uvažovat s termínem předání staveniště 01.05.2017 a s maximálním termínem dokončení 31.08.2017. Tyto termíny jsou stanoveny pro zpracování časového harmonogramu do nabídky.
 • Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy číslo 18. Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.Kojetická - rekonstrukce chodníků - projekt na 2 části ořez
Sdílejte:

Komentáře