Michaela Landová reaguje na veřejné setkání mlékojedských s vedením města

IMAG1169

Na někom se dá dříví štípat. Na občanech jako celku se to dá zkusit, ale nebude to mít dlouhodobě příznivý výsledek.

V Čechách své názory řadoví občané demonstrují jen zcela výjimečně. Veřejná angažovanost a veřejné projevy jsou z pohledu našich lidí tak trochu nepatřičné. Specifika českého nesouhlasu je v NEÚČASTI, NEZÁJMU, neztotožnění.

Velkou neúčastí se vyjádřili například občané Neratovic při loňských volbách. „Nejdu, nemá to cenu“.

Vyjádřili se neztotožněním. Svým způsobem demonstrovali.

V Čechách se na politiku tradičně nadává. Většinou nejvíce po hospodách. V Mlékojedech přes zimní období hospodu nemáme, a možná i právě proto na veřejné setkání s vedením města ve středu 21. ledna dorazilo tolik lidí, kteří chtěli vyjádřit svůj postoj k dění v obci. V 18 hodin se zasedací místnost hasičské zbrojnice v Mlékojedech zaplnila do posledního místa – přišlo kolem 60 občanů.  Tito lidé, i přes svou velkou nespokojenost, dali svou účastí najevo, že ještě vidí naději v jednání.

Mlékojedy jsou periferií Neratovic. Velkým handicapem je umístění, tedy druhý břeh řeky. Obyvatelé Mlékojed si připadají nejen fyzicky nevýhodně odloučeni, ale i opomíjeni vedením města. Právem, či neprávem?

Občané Mlékojed vědí, že se do jejich obce téměř neinvestuje. Na veřejném zasedání tedy všechny zaujala informace vedoucího správy majetku Bohumila Koníčka o tom, že za rok 2014 město investovalo v Mlékojedech celkem 230 tisíc korun. Vzápětí však podotkl, že nešlo o investici, nýbrž pouze o běžnou údržbu.

Přítomné obyvatele Mlékojed nejvíce zajímalo, jak a kdy bude realizována kanalizace a zda se konečně dočká silnice v Kolonce místo panelů nového povrchu. Dále je znepokojuje neustálá hrozba rozšíření těžby písku a problematické parkování a průjezdnost u jezera v letních měsících. Trápí je omezení pohybu na železničním mostě. Přáli by si informovanost obyvatelstva místním rozhlasem a větší přehlednost městských webových stránek. Protože jezdí do Neratovic většinou na kole, žádají o bezpečnější řešení na křižovatkách „U Kavana“ a u plaveckého bazénu (křížení ulice Mládežnické a Masarykovy.

Všechny dotazy a odpovědi z tohoto zasedání byly zaznamenány. Zápisy ale existují dva. Jeden zřídilo vedení města a je k nahlédnutí na Městském úřadě v Neratovicích, nikoliv však na internetových stránkách města. Druhý vytvořil původní osadní výbor spolu s občany Mlékojed a přečíst si ho můžete na nástěnce u hasičské zbrojnice v Mlékojedech nebo v místní samoobsluze.

Stát bez občanů není nic. Veřejná správa je veřejnost a nejen „oni“, jsme to my všichni. Važme si všech, kteří vyjadřují svůj postoj. Všech, kteří nejsou lhostejní a rozhodnou se přijít a ZÚČASTNIT podobných veřejných setkání.

Michaela Landová

5.2.2015 Mlékojedy

IMAG1167 IMAG1168

Foto: Pavel Šanda

Sdílejte:

Komentáře