Konec rtuti ve Spolaně, PVC se vyrábí moderní metodou

Ve čtvrtek 30. listopadu přestala neratovická Spolana používat rtuť pro výrobu chloru a louhu sodného a po téměř 70 letech ukončila provoz takzvané amalgámové elektrolýzy. Díky tomu došlo k úplnému a definitivnímu ukončení používání rtuti ve všech provozech Spolany, čímž  fabrika splnila nařízení Evropské komise pro zákaz rtuti ve všech zemích EU.

Přesto se v Neratovicích podařilo udržet výrobu polyvinylchloridu (PVC), který je základní
surovinou pro výrobu široké řady produktů, například stavebních či textilních materiálů, jehož je Spolana jediným výrobcem v České republice. „V průběhu letošního roku jsme dokončili přípravy na spuštění nového způsobu výroby PVC, na který plynule přecházíme, a to bez jakýchkoliv omezení majících vliv na kvalitu či bezpečnost.“ říká Karel Pavlíček, generální ředitel Spolany.

Chlór potřebný pro výrobu meziproduktu EDC, který byl doposud vyráběn rtuťovou elektrolýzou, vyřešila fabrika přímým nákupem EDC. Plynulé pokračování výroby PVC je tak zajištěno v plné výrobní kapacitě. „Tato změna nezpůsobí nárůst vlakového provozu při dodávkách výrobních surovin, pouze dojde k jejich přeskupení,“ doplňuje Pavlíček.

Část výrobního areálu Spolany, ve které provoz rtuťové technologie běžel, projde
ekologickou sanací. „Celková investice do ukončení amalgámové elektrolýzy a provedení následných sanačních prací se pohybuje ve výši 160 milionů Kč. Sanace by měla být dokončena během následujících dvou let,“ upozorňuje Pavlíček.

Ukončení používání rtuti při výrobě je dalším významným krokem v pokračující ekologizaci výroby neratovické Spolany. „Spolana již dávno není ekologickým strašákem z minulého století. Dlouhodobě plníme veškeré emisní limity a do ochrany životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů korun. V příštím roce zahájíme stavbu nového plynového energetického bloku, kterým v roce 2019 nahradíme stávající hnědouhelný. Tímto opatřením dále minimalizujeme dopady naší výrobní činnosti na životní prostředí,“ uzavírá Pavlíček.

Sdílejte:

Komentáře