Hrozí emise popílku ze Spolany. Fabrika stále mlčí, město je strohé

Neratovice.cz - Spolana - přejíždění energetických kotlů

Bydlím již druhým rokem v našem městě Neratovice. A dokonce mohu říci, že začínám mít Neratovice a jeho okolí velice ráda. Proto bych – jako místní – ráda věděla, že se ve městě, ale především v naší chemičce, něco děje.

Proč se člověk dozví informace o zvýšené hladině popílku, hluku nebo dokonce spalin jen ze stránek města? A to navíc velmi stručně, respektive strohou formou. Myslím, že se nikdo z nás nebude zlobit, kdyby někdo z úředníků města zprávu vyhlásil ve večerních hodinách místním rozhlasem a to nejlépe s nějakým předstihem než se něco bude dít. Každá informace bude určitě vítána.

I dnes, tj. 29. 7. 2015, se na stránkách města objevila zpráva o zvýšení hladiny popílku a hluku v Neratovicích a okolí. Tentokráte již s omluvou a podpisem Spolany viz stránky města Neratovic – www.neratovice.cz /viz níže/. Samotná fabrika se však neobtěžuje informovat občany alespoň pasívní formou, poslední zpráva na internetových stránkách má datum 10. 3. 2015.

Spolana-web-energetickékotle-nic

Přejíždění energetických kotlů ve Spolaně

Dnes,  tj. 29. 7. 2015, bude ve Spolaně probíhat přejíždění energetických kotlů. Uvedená situace může být doprovázena zvýšenými emisemi popílku a zvýšenou hladinou hluku. Za možné nepříjemnosti se omlouváme. Budeme se snažit negativní doprovodné jevy minimalizovat, nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Spolana, a.s.

Proto si dovoluji touto cestou apelovat na odpovědné osoby – neboť doufám, že naše stránky čtou i zaměstnanci Městského úřadu Neratovice – aby si tuto žádost vzali k srdci a informovali nás nejen o stavu Spolany, ale i jiných důležitých informací jinak, než strohou zprávou v aktualitách.

 

Jindřiška Mezeiová

 

Sdílejte:

Komentáře

,