Ekocentrum Koniklec působí v Praze i na Mělnicku

Ekocentum Koniklec je organizace, která se zabývá ekoporadenstvím, vzděláváním a ekovýchovou. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze a Středočeském kraji.

V letošním roce jsem se stala lektorkou terénních výukových programů Ekocentra Koniklec na Mělnicku , v přírodě CHKO Kokořínska – Máchův kraj.  Přírodu miluji nejen z profesního hlediska, ale i jako obyčejný turista   Řekla jsem si, že je úžasné předat ze svých odborných znalostí a zároveň ukázat mladé generaci pár kouzelných míst s jedinečnou atmosférou v nejkrásnější oblasti Čech.  

Krajina Kokořínska má kaňonovitý charakter. Jsou zde pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary, skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy – prostě úžasné.  Skály tu jsou a čekají na všechny, kteří k nim přijdou, aby se pokochali a načerpali z nich energii.  Bude mi potěšením sdílet s mládeží  pohled na ně a objevovat s nimi rozmanité pískovcové útvary. Zjistit, proč na některých místech rostou převážně buky. Hledat, kde je na Kokořínsku nejstudenější místo a proč.   

Těším se na jaro, až zase společně s dětmi ze škol z Mělnicka vyrazíme do Starých Splavů a podnikneme dobrodružnou cestu za  pozorováním  rostlin, ptáků i plazů. Projdeme tajgou a zastavíme se u bažiny.  Odhalíme, kdo dokáže přežít v bažině, proč kytky loví hmyz, proč má jmelí kouzelnou moc a jak vlastně vzniklo Máchovo jezero

Cílem mého lektorování je ukázat mládeží, že milovník přírody nemusí být zapálený ekolog, ochránce zvířat ani zahradník, ale může to být jen člověk, který se cítí venku mezi stromy jako doma, cítí se dobře. A poděkovat mohu Ekocentru Koniklec,které mi umožní předat vědomosti, zkušenosti i nadšení pro přírodu.

V roce 2017 na Mělnicku proběhlo 48 terénních ekologických výukových programů a zúčastnilo se jich téměř tisíc dětí. Doufám, že děti putování  přírodou s námi bavilo, a těším se za rok zase na viděnou.

Projekt ekologických výukových programů na Mělnicku finančně podporují Středočeský kraj a Státní fond životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Ing. Michaela Landová

Ekocentrum Koniklec

Sdílejte:

Komentáře