Červnové zasedání zastupitelstva se zaměří na rozpočet města

 

 

 

Ve středu 24. června od 16:00 se koná poslední předprázdninové zasedání zastupitelstva města Neratovic. Z pozvánky, kterou městský úřad vyvěsil na svých webových stránkách vyplývá, že hlavní pozornost zastupitelů se tentokrát bude soustředit na městský rozpočet.radnice - pozvánka na zastupitelstvo

 

Vedle zprávy o hospodaření města za první letošní čtvrtletí (mezitimní finanční uzávěrku předloží zastupitelům finanční odbor) je na program zařazen bod věnovaný rozpočtovým úpravám pro zbytek roku 2015. Hned poté v programu následuje téma o rozpočtovém výhledu Neratovic pro střednědobé období let 2016 až 2018.

Z dostupných dokumentů také vyplývá, že navrhovaná změna rozpočtu by tentokrát měla mít pozitivní efekt na městskou kasu. Finanční odbor města totiž zastupitelům navrhuje, aby město v rámci rozpočtového opatření číslo 6 zvýšilo příjmy o 2,822 milionu korun a snížilo výdaje o 5,126 milionu Kč, mimo jiné kvůli výrazné úspoře za obnovu kanalizace a komunikací v ulicích Na Závěrce a Kolmá. V dokumentu je rovněž uvedeno, že výše rezervy města ke dni 24.6. (tedy ke dni zasedání zastupitelstva) je 28,256 milionů korun.

 

Zároveň však z materiálů vyplývá, že v prvním čtvrtletí letošního roku město zaznamenává propad ve výběru daní, především daně z příjmu a DPH. I proto finanční odbor doporučí zastupitelům přijmout rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018 s očekávanými sníženými příjmy i očekávanými sníženými výdaji města. V letošním roce by měly Neratovice hospodařit (po úpravě rozpočtu) se schodkem 89,5 milionu korun, příští rok s deficitem 23 milionů, v roce 2017 s minusem 44 milionů a v roce 2018 by měl, dle očekávání finančního odboru, činit schodek 11,1 milionu korun.
radnice - rozpočet výhled 2016 až 2018

Sdílejte:

Komentáře

,