Rozloučení s kolečkem

OZNÁMENÍ S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme všem kamarádům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš dlouholetý spolupracovník, dost...